NYHETER OCH SENASTE UPPDRAG

Ramavtal Besiktningar Solna Stad
Pararet är besiktningsmän åt Solna Stad.

Projektledning av renovering av värmesystem åt BRF i Stockholm
Pararet hjälper BRF med upphandling av entreprenörer, projektledning av renovering av värmesystem och besiktning.

Projektledning av fasadrenovering åt BRF i Sundbyberg
Pararet hjälper BRF med upphandling av entreprenörer, projektledning av fasadrenovering och besiktning

Byggledning av balkongbyte åt BRF i Norrtälje
Pararet hjälper BRF med byggledning vid deras balkongbyte

Entreprenadbesiktning av kommunala VA arbeten
Pararet besiktar Vatten och Avlopps projekt på norrsidan av Stockholm

Projektledning av kommunala VA arbeten 
Pararet agerar projektledare för Vatten och Avlopps projekt på norrsidan av Stockholm

Ramavtal Byggledning Norrtälje Kommun
Pararet är byggledare åt Norrtälje Kommun.

Byggledare åt brf i Sundbyberg
Brf skall inreda vind med 12 lägenheter. Pararet är byggledare åt Brf.

Granskare på Forsmarks Kärnkraftverk
Pararet är granskare på Forsmarks kärnkraftverks byggavdelning.

Arbetsledning vid ombyggnation av Dandrydssjukhus
Pararet arbetsleder bygget, ser till att planera och hålla koll på underentreprenörer, daglig drift av bygget, KMA och dagbok

Sakkunnig i tvist rörande markarbeten
Pararet har agerat sakkuning i tvist mellan privatperson och markentreprenör.

Byggledare för byggnation av villor på södersidan av Stockholm
Pararet tar hand om byggledningen av ett antal olika villabyggen åt en byggfirma på södersidan av Stockholm.

Beställarrepresentant på Forsmarks Kärnkraftverk
Pararet är beställarreprensentant på Forsmarks kärnkraftverks byggavdelning.

Konstruktionssamordnare på Forsmarks Kärnkraftverk
Pararet har hand om konstruktionssamordning på Forsmarks kärnkraftverks byggavdelning.

Projektering av sekundärsystem fjärrvärme anläggning till brf
Pararet projekterar hela ombyggnationen, värmeberäkning, flödesberäkning, dimensionering, ritningar och relationshandlingar.

Platschef för ombyggnation av fjärrvärme anläggning till brf
Pararet projektleder hela bygget, handlar upp entreprenörer, daglig drift av bygget, ekonomi och kma.

Byggledning för utbyggnad gata samt kommunalt Vatten, Avlopp, El och Bredband
Pararet kontrollerar entreprenörer och ser till att kontrakt och överenskommelser hålls. Går igenom och håller koll på tider, ekonomi, kma.

Projektledning och kontrollansvarig för nybyggnation av parkering
Pararet projektleder hela bygget, handlar upp entreprenörer, daglig drift av bygget, ekonomi och kontrollansvarig

Inmätning och mängdning av ledningsschakt
Pararet mäter in och volymberäknar schakter och fyllningar för ett stort fjärrvärmejobb.

Kontrollansvarig
Pararet är kontrollansvarig på ett flertal byggprojekt, allt ifrån den lilla stugan till stora projekt åt tex känkraftindustrin.

Provtryckning av kommunala vatten och tryckavloppsledningar
Pararet provtrycker med vatten

Tidplaner

Pararet gör huvudtidplaner samt detaljerade tidplaner för div olika byggprojekt

Bygghandlingar

Vi får hela tiden in nya uppdrag att upprätta bygghandlingar till allt från små ombyggnationer, tillbyggnader till stora anläggningsprojekt.